Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeefbedrukt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal
of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zeefbedrukt.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Zeefbedrukt te mogen claimen of te veronderstellen. Zeefbedrukt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Zeefbedrukt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De getoonde vanafprijzen zijn gebaseerd op:

 • kledingkleur: wit
 • geen bedrukking
 • aantal: 1.000 stuks
 • exclusief 21% BTW

Andere wensen en lageren aantallen zullen berekend worden tegen de dan geldende kledingprijzen en staffelprijzen voor de bedrukking.

Cookies

Onze website maakt gebruik van twee type cookies; één eigen functionele cookie en één externe analytische cookie van derden.
1. Functionele cookie. Deze cookie dient ten behoeve van het correct functioneren van de website. De gebruikte gegevens worden volstrekt vertouwelijk geautomatiseerd gebruikt, zijn niet gekoppeld aan externe diensten, worden nimmer doorgegeven aan externe partijen en worden binnen uiterlijk 24 uur verwijderd.
2. Analytische cookie. Dit betreft een koppeling met Google Analytics. De gegevens worden door ons enkel gebruikt voor het bekijken van website statistieken en zijn volstrekt anoniem. Aanvullende geldt voor deze cookies het volgende:

 • Wij hebben een bewerkersovereekomst gesloten met Google;
 • Het laatste octet van het IP-adres hebben wij gemaskeerd;
 • “Gegevens delen” hebben wij uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Onze website maakt geen gebruik van:

 • De Facebook Pixel;
 • Sociale media share buttons;
 • Tracking cookies.